MANIFEST

 

Ljusdals Bryggeri ska vara ett modernt mikrobryggeri som tillhandahåller hantverksmässigt tillverkad öl av hög kvalitet. Så långt skiljer vi oss inte från andra mikrobryggerier som öppnat under det senaste årtiondet i Sverige men vi har några saker som vi vill berätta om som vi tror skiljer oss en del från andra och som vi vill dela med oss av till er genom vårt ”manifest”. Se det som våra tankar och visioner och något som berättar en del om oss och inte som en absolut sanning men vår vision.

 

Trenden med fler lokala bryggerier är något som gläder oss oerhört mycket och som vi också hoppas kan fortsätta växa även framåt. Vi tror att andra, precis som vi själva, gärna vill kunna testa lokala och ekologiska produkter av hög kvalitet när vi är någonstans på ett besök. Trenden går igen även med mathantverk och ekologiskt baserade produkter. Världen behöver fler initiativ som bryr sig om sig omvärld och sin närhet, vi inser att vi inte kommer att kunna revolutionera bryggerinäringen men vi kommer hela tiden att vara nyfikna på och söka efter metoder och produkter som är etiska och ekologiska och på det viset göra vårt bidrag inom det vi vill göra vilket är att driva vårt egna mikrobryggeri. Genom det tror vi också att kan inspirera andra att tänka lite mer i samma banor och på den vägen kan vi kanske bidra något i alla fall mot det vi vill uppnå.

 

Ljusdals Bryggeri är för oss också ett sätt att visa att det är möjligt att kunna producera innovativa och högkvalitativa produkter, i vårt fall öl, i norra Hälsinglands inland. Ljusdal är en kommun som liksom ett antal andra kommuner runt om i vårt land har haft negativ tillväxt under flera årtionden, brottas med en minskande befolkning och en ålderstrappa som inte är speciellt roligt för oss som valt att leva och verka i vår vackra bygd. Vi tror att Ljusdal och andra orter som liknar vår egen runt om i landet behöver något att tro på, någon som vågar satsa på något, något att förknippa sin ort och sin identitet med. Det politiska klimatet som vi ser i vårt land tror vi till en liten del i alla fall kan påverkas av bristen på identitet och självkänsla över sig själv och vart man kommer ifrån vilket kan ta sig uttryck i rädsla för det man inte känner till. Vi säger inte att vi kan omvända hela vårt land genom att starta ett mikrobryggeri men kanske vi kan i alla fall få några att känna att det går att göra det man vill och att det är ok att prova, det är ok att vara stolt över att vara från Ljusdal, från Norrland, från Småland, från Stockholm, från Sverige, från världen.

 

För oss är det viktigt att det är kul att jobba med något, inte så att vi måste gå omkring varje dag och varje timme när vi jobbar och att det måste vara kul och roligt men det måste få finnas utrymme för kreativitet, nya idéer, experiment och delaktighet. Om vi lyckas med vårt mikrobryggeri så kanske vi måste anställa personal och då är det viktiga för oss att det är en person som vi kan ha roligt med och som gör oss lite bättre. Vi kommer troligen aldrig kunna erbjuda Sveriges bästa lön eller förmåner men när vi själva varit anställda har det för oss varit det viktigaste att känna att det man gör och säger tar någon till sig av och vill göra något av. Vi har ingen erfarenhet från bryggerinäringen men vi har andra erfarenheter av att driva olika projekt och att utveckla verksamheter inom andra områden vilket vi tror kan gör att vi tänker lite annorlunda om hur och vad man göra när det kommer till att brygga öl. Vad vi lärt oss är i alla fall att genom samarbeten blir man starkare och vi hoppas på att vi kan hitta samarbetsformer med andra i vår bransch, restauranger, pubar, tillverkare av andra drycker eller helt andra områden som vi inte har kommit på ännu. Vi bjuder in till samarbete och ser det som en väg till framgång för flera.

 

Så vad vi står för är: tro på oss själva och andra människor, etiskt tänkande, ekologi och vår miljö är viktigt, vi gillar vår hembygd, samarbeten och att det ska vara kul på jobbet! Kanske inte skiljer så mycket från andra i totalen heller men det här är vi och vi tycker och tror att vi behövs som en punkt på bryggeri-kartan.

 

Vi kommer inte att producera det billigaste ölet som går att köpa men vi vill att ni ska uppleva det som det mest prisvärda som ni har köpt, då har vi lyckats!